BETALNING

Betalning sker på plats med följande betalningsalternativ:

  • SWISH
  • FAKTURA (Företag)

Alla tjänster sker i vår anläggning i Örebro om inget annat är överenskommet.

MJUKVARUGARANTI, NÖJDHETSGARANTI

Vi lämnar garanti på utförda jobb, 1 års mjukvarugaranti dvs vid eventuella uppkomna fel som går att relatera till motoroptimeringen åtgärdas utan kostnad, och ifall motorstyrdonet skulle ta skada vid programmeringstillfället. Fel som uppkommer och som inte kan relateras till mjukvaruändringen, optimeringen debiteras kund 700Kr/60min för felsökning.

Skulle du av någon förklarlig anledning inte vara nöjd med resultatet av vår motoroptimering återställer vi bilen till original och återbetalar kostnaden, Skälet till att du inte är nöjd måste kunna bevisas tydligt, nöjdhetsgarantin gäller ej som prova på möjlighet.

Skulle du gå miste om motoroptimeringen vid ett verkstadsbesök där den skrivits över med en uppdatering återställer vi mjukvaran gratis så länge den är kompatibel med den föregående mjukvaruversionen, i de fall vi måste utföra en ny optimering lämnar vi 50% rabatt.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi accepterar inget ansvar för förseningar, fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

  • KUNDEN ansvarar för att bilen är i tillräckligt gott skicka för en optimering
  • KUNDEN ansvarar för att det optimerade fordonet besiktigas eller omregistreras efter optimeringen
  • Reflash-Tuning står ej för lånebil om inte annat avtalats
  • Reflash-Tuning står ej för förlorad arbetsinkomst eller tid i samband med en optimering
  • Reflash-Tuning står ej för resekostnader i samband med en optimering
  • Reflash-Tuning står ej för skador på motor, växellåda, koppling eller drivlina efter en optimering
  • Reflash-Tuning ansvarar ej för ev förlust av gällnade försäkring efter en optimering
  • Reflash-Tuning ansvarar ej för ev förlust av gällande garantier efter en optimering